تبلیغات
مطالب مفید در پزشکی - رنگ درمانی بوسیله لمس كردن image
free png file
 

رنگ درمانی بوسیله لمس كردن

پنجشنبه 7 آبان 1388   10:24 ق.ظ

در این قسمت شیوه ارتباط میان فكر و دستانتان را آموزش خواهم داد تا بتوانید انرژی رنگ ها را درك كرده و اسرار آنرا دریابید . بر اساس آموزشهای قدیمی كه زمانی به صورت سحر و جادو جلوه كرده بود ، بسیاری از پزشكان و یا انسانهایی كه توانسته بودند  ، خود آگاه نیروی احساس خود را از انژی و میادین مغناطیسی وجود انسان درك نمایند ، دست به درمان انسانها می زدند كه در اثر همین روش ، كار آنها توام با موفقیت می شد و مردم اعتقاد داشتند كه معجزه ای صورت گرفته و یا اینكه سحر و جادو به وقوع پیوسته است .

در میان دانشمندان علم متافیزیك این حقیقت حاكم است و می گویند ؛ هنگامی كه شخص به نقطه ای كه آنرا مورد هدف خویش قرار داده و به آن سمت حركت می كند و یا می نگرد ، نیروهای او نیز به همان سمت سوق می یابند . یعنی : اندیشه و انرژی ما همسو و همسان می گردند .

به همین نسبت اگر انسان فكر خود را بر روی رنگی متمركز سازد ، آنزمان امواج مرتعش در اطراف اندام ما نیز تحت تاثیر همان رنگ قرار گرفته و تعادل نو ،  توازن میان دیگر امواج بدن و انرژی نوری آنها با همان رنگ برقرار می گردد و  در نتیجه رنگ اصراف بدن ما نیز دگرگون می گردد .


نوشته شده توسط : negin m