تبلیغات
مطالب مفید در پزشکی - سودوموناس آئروژینوزا image
free png file
 

سودوموناس آئروژینوزا

سه شنبه 21 اردیبهشت 1389   12:25 ق.ظ

سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری گرم منفی است که بیشتر در پیرامون ما یافت می‌شود. این موجود زنده در خاک، آب و دیگر پیرامون‌های نمناک یافت می‌شود.

تصویر الکترونی سودوموناس آئروژینوزا
 
بیماریزایی

سودوموناس آئروژینوزا یک بیماریزای فرصت طلب است.این باکتری از سیستم ایمنی ناتوان کسان سوء بهره گیری کرده ودر آنها عفونت و سموم مضر برای بافت‌ها ایجاد می‌کند. سودوموناس آئروژینوزا سبب عفونت‌های مجاری ادراری ، سیستم تنفسی ،التهاب و آماس پوست ، عفونت‌های بافتهای نرم ، باکتریمی (وجود باکتری در خون) عفونت‌های استخوان ومفاصل ، عفونت‌های معده و روده‌ای و عفونت‌های سیستمیک گوناگون به ویژه در بیماران با سوختگی‌های شدید ، بیماران دچار به سرطان و ایدز که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده‌است ، می‌نماید.

آسیب‌پذیری

این باکتری ویژه افرادی است که دچار به سیستیک فیبروزیس هستند و منبع مشترک عفونت شش ها در این کسان است . سودوموناس آئروژینوزا به شدت با بیماران سرطانی و سوختگی و کسانیکه سیستم ایمنی آنها سرکوب شده‌است ارتباط دارد . میزان مرگ برای کسان دچار به این باکتری نزدیک ۵۰ درصد است .


همه‌گیرشناسی

اصولا این باکتری یک پاتوژن بیمارستانی است. این ارگانسیم بیشتر از راه میوه‌ها ، گیاهان و سبزی‌ها ، عیادت کنندگان و بیمارانی که از دیگر بخش ها منتقل می‌شوند وارد پیرامون بیمارستان می‌شود . گسترش وانتشار از بیماری به بیمار دیگر بدست دست های پرسنل بیمارستان ، همچنین تماس مستقیم بیمار با منابع آلوده مانند خوردن آب و خوراک آلوده رخ می‌دهد.


تشخیص

کلونی‌های سودوموناس آئروژینوزا

تشخیص عفونت سودوموناس آئروژینوزا با جدا سازی و تشخیص آزمایشگاهی روی می‌دهد . این باکتری به خوبی روی بیشتر پیرامون‌های کشت آزمایشگاهی رشد می‌کند و روی آگار خونی و آگار آبی ائوزین متیل تیونین جدا می‌شود ، شناسایی این باکتری بر پایه مورفولوژی گرم ،ناتوانی در تخمیر لاکتوز (یک واکنش اکسیداز مثبت) ، بوی میوه (با مزه انگور) ، وتوانایی رشد در دمای ۴۲ درجه سانتیگراد شناسایی می‌شود . ویژگی فلوئورسانس زیر نور فرابنفش نیز در تشخیص فوری کلنی‌های سودوموناس آئروژینوزا کارساز بوده و در تشخیص وجود آن در زخم‌ها کمک می‌کند .

رمان

سودوموناس آئروژینوزا بیشتر در برابر آنتی‌بیوتیک‌های معمول پایداری می‌کند ، ولی برخی گونه‌های به جنتامایسین ، توبرامایسین ، کولیسیتین، نورفوکساسین، سیپروفلوکسازین و آمی‌کاسین پاسخ می‌دهد . جنتا مایسین و کربینیسیلین بیشتر برای درمان آلودگیهای شدید کاربرد دارند .بهترین آنتی بیوتیکی که طبق مطالعات باکتریولوژیک انجام شده می توانیم برای درمان عفونت های سودوموناسی، بخصوص در مواقع بحرانی معرفی کنیم، ایمی پنم است. چند ین نوع واکسن هم مورد آزمایش قرار گرفته‌اند ولی هیچیک برای بهره گیری همگانی ، به گونه رایج در دسترس نیستند.


نوشته شده توسط : مریم